OPP I SKY: – For at teknologi skal tas i bruk er tillit en forutsetning. Noe av det aller viktigste med en skytjenesteløsning er at den er sikker, og at den oppleves som trygg, sier Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt i Microsoft og tidligere direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.

«Skyen» tar av i Norge: – Derfor bør du ta i bruk skytjenester

Fire ledende IT-selskaper går sammen om å levere en global skytjeneste der datautstyret står på norsk jord. I høysetet er innovasjon og sikkerhet.

Ifølge en fersk rapport utgitt av IKT-tenketanken Top of Digital Europe, har 40 prosent av norske virksomheter tatt i bruk skytjenester. Det er nest best i Europa, kun slått av Finland.

– Alle virksomheter som ønsker å ta del i den digitale transformasjonen må utnytte de fordelene som skyløsninger gir. Et argument er at det reduserer kostnader til IKT, men det gir også store muligheter for økt produktivitet, sier Knut Rand.

Tusenvis av kvadratmeter på selskapets datasenter i Lørenskog utenfor Oslo, gjør at virksomheter innen offentlig og privat sektor nå har tilgang på et «norsk» skyalternativ.

UTNYTTE TEKNOLOGI: – Alle virksomheter som ønsker å ta del i den digitale transformasjonen må utnytte de fordelene som skyløsninger gir, sier Knut Rand, Chief Strategy Officer (CSO) i selskapet Basefarm,

Utvikles kontinuerlig: – Kall det gjerne «next practice»

Løsningen til Basefarm bygger på Microsofts CloudOS-plattform og kan kobles til IT-gigantens globale Azure-sentre. Det gjør det enklere for kundene om de trenger mer kraft, ønsker å flytte data til bestemte lokasjoner i utlandet eller Norge og ikke minst ta del i den teknologiske utviklingen.

– Løsningen legger til rette for å gjøre virksomheten mer innovativ. Skytjenesteløsningen tar utgangspunkt i hva som er «best practice» i et globalt perspektiv, sier Morten Meier, Enterprise & Partner Group Director i Microsoft.

Meier får støtte av Henning Hesjedal som er Country Manager i Avanade Norge. Han viser til at skytjenesteløsningen er fremtidsrettet på en helt annen måte enn tradisjonelle datasentre.

– Skytjenesten er i kontinuerlig utvikling. Kall det gjerne «next practice». Hver eneste dag skjer det innovasjon ett eller flere steder i verden som norske kunder får dra nytte av etter kort tid. I stedet for å programmere og bygge selv, er det mye bedre å utnytte funksjonalitet som kommer på løpende bånd.

Gjennom en allianse, der IT-selskapene Accenture og Avanade også inngår, er ambisjonen til de fire selskapene at det både i næringslivet og offentlig sektor skal tas mer initiativ for å ta i bruk skytjenester.

– Vi ønsker å legge til rette for de virksomhetene i Norge som sitter på gjerdet og lurer på om de skal sette deler av eller hele virksomheten ut i skyen. Vi ønsker å være rådgiveren for å få de i gang, sier Hesjedal.

TILRETTELEGGER: – Vi ønsker å legge til rette for de virksomhetene i Norge som sitter på gjerdet og lurer på om de skal sette deler av eller hele virksomheten ut i skyen. Vi ønsker å være rådgiveren for å få de i gang, sier Henning Hesjedal som er Country Manager i Avanade Norge. 

– Tillit en forutsetning for å ta i bruk ny teknologi

Meier sin kollega i Microsoft, Kristine Beitland, er direktør for myndighetskontakt og fremhever at sikkerhet er av vesentlig betydning for valget om å løfte virksomheten inn i skyen.

– For at teknologi skal tas i bruk er tillit en forutsetning. Noe av det aller viktigste med en skytjenesteløsning er at den er sikker, og at den oppleves som trygg, sier den tidligere direktøren i Næringslivets Sikkerhetsråd.

– Vi lover kundene å sikre dataene uansett hvem det er som ønsker å få tak i dem på hvilken som helst måte, inkludert statlige myndigheter. Det er kunden som eier dataene, og da er det vår oppgave å gi kunden den kontrollen. Samtidig er det et viktig prinsipp for oss å forvalte dataene i henhold til norske lover og regler, sier Beitland.