MOT SKYEN: – For konsernet har det vært viktig at dette ikke er en «enten eller»-beslutning, men at vi vi får utnyttet både skyen og våre egne datasentre mens vi utvikler og drifter butikken vår, forteller Elling Rishoff, CIO (Chief Information Officer) i DNV GL.

Globalt teknologikonsern strekker seg mot «skyen»: – Slik tenker vi

DNV GL kombinerer bruk av egne datasentre samtidig som konsernet i stadig større grad tar i bruk skybaserte tjenester for å tilby en digital industriplattform. Klassifikasjonsgiganten får skryt av Microsoft.

– Samarbeidet med Microsoft startet egentlig på slutten av 1980-tallet. Da bestemte vi oss for å forlate stormaskin, og satse på deres teknologi, forteller Elling Rishoff, CIO (Chief Information Officer) i DNV GL.

Selskapet med hovedkontoret på Høvikodden i Bærum tilbyr tjenester innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og forskning. Virksomheten, med røtter tilbake til andre halvdel av 1800-tallet, teller i dag 13.000 ansatte i nesten 100 land.

– Hele organisasjonen er fremoverlent for å hjelpe sine kunder med å ta det neste skrittet inn i en digital verden der effektivisering, reduserte kostnader og nye forretningsmodeller spiller en stadig viktigere rolle, sier Rishoff.

Nylig lanserte konsernet en digital industriplattform, «Veracity», som skal hjelpe maritime og energi-industriene med å forbedre lønnsomheten og utforske nye forretningsmodeller gjennom big data og digitalisering.

– Dette er en betydelig satsing fra DNV GLs side, som adresserer industrienes utfordringer knyttet til datakvalitet, kontroll, deling og bruk av data. For å få til dette jobber vi i tett kompaniskap med kundene våre.

Rishoff forteller om hvordan utnyttelse av ny digital teknologi har gått fra «save money» til «make money».

Reisen til skyen for det globale konsernet startet i 2012.

– Ikke gjort over natten

Ved inngangen til 2017 jobber DNV GL med å knytte til seg tjenester fra Microsoft-plattformen Azure, forteller direktør Øystein Eide, som har hatt ansvaret for DNV GLs samarbeid med Microsoft i snart 15 år.

For hvert av forretningsområdene til DNV GL, har konsernet over tid utviklet egne domenemodeller, produksjonssystemer og omfattende IT-løsninger – som har dannet grunnlaget for å være ledende i sine bransjer.

– Vi er en global virksomhet og det er en stor oppgave å flytte virksomheten over i skyen. Det er ikke gjort over natten, forklarer Eide. Han understreker at reisen mot skyen er en gradvis prosess, og at det også er viktig å ha med seg det menneskelige perspektivet i transformasjonen.

– Gode endringsprosesser kjennetegnes av at man starter tidlig, men tar seg god tid. Digitaliseringen utfordrer mye av våre eksisterende strukturer, men det er jo det vi vil, sier Eide.

– Det er der innovasjonen skjer

Samarbeidet med Microsoft gjør det mulig for DNV GL å benytte seg av de løsningene som ligger i konsernets egne datasentre – samtidig som selskapet utnytter ny teknologi.

– For konsernet har det vært viktig at dette ikke er en «enten eller»-beslutning, men at vi vi får utnyttet både skyen og våre egne datasentre mens vi utvikler og drifter butikken vår, sier Rishoff.

På spørsmål om hele virksomheten til DNV GL er i skyen om 25 år, gir Rishoff uttrykk for at det er et mer eller mindre hypotetisk spørsmål.

– Det er umulig å svare på. Bare tenk på hvor fort utviklingen innen IT-plattformer har vært de siste 25 årene. Hadde du spurt 10 år frem i tid, hadde vi nok heller ikke turt å svare. Det som er sikkert er at nye tjenester vil starte i skyen. Det er der innovasjonen skjer, sier Rishoff.

Får skryt av Microsoft

Med Microsoft i spissen, er Accenture, Avanade og Basefarm med på å løfte deler av DNV GLs virksomhet til skyen. Direktør storkunde i Microsoft, Morten Meier, sier at DNV GL er kjent som en ledende innovativ aktør i norsk næringsliv.

– De er en uavhengig aktør med stor tillit som håndterer store datasett og setter standarder på vegne av industriene. De forstod veldig tidlig at de måtte dra nytte av skybaserte tjenester for å øke innovasjonstakten og skalere globalt. På den måten kan de utforske og teste ut nye forretningsmodeller som kan resultere i et økt konkurransefortrinn, sier han.

– Hva kan andre større virksomheter lære av DNV GL når det kommer til skybaserte tjenester?

– Det som er spesielt med DNV GL er at de setter informasjonsdeling, menneskene og kommunikasjon i fokus. Det gjør det enklere for de ansatte, samarbeidspartnere og kundene til å ta i bruk ny teknologi og håndtere de organisatoriske endringene som følger med skybaserte tjenester.